معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمایی از دو اطلس ملی تاکید کرد:

کاهش ریسک سرمایه گذاری با تهیه و تدوین اطلس پتانسیل های اکتشافی / روش های نوین معدنی جایگزین روش های منسوخ سنتی/ 1.5 میلیارد تن ذخایر جدید فلزی کشف شد

 
کاهش ریسک سرمایه گذاری با تهیه و تدوین اطلس پتانسیل های اکتشافی / روش های نوین معدنی جایگزین روش های منسوخ سنتی/  1.5 میلیارد تن ذخایر جدید فلزی کشف شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : خوشحالیم که اعلام کنیم، امروز توانسته ایم نقشه هایی بر پایه یک صد هزارم تولید کنیم که به عنوان اطلس پتانسیل اکتشاف معدنی در اختیار سرمایه گذاران معدنی در کشور قرار دهیم تا سرمایه گذاری در کشور را تشویق کند.

 

محمد شریعتمداری در مراسم رونمایی از اطلس ملی نقشه‌های پتانسیل مواد معدنی ایران بر اساس تیپ های کانساری و اطلس ملی نقشه های موضوعی زمین شناسی ایران افزود: یکی از زمینه‌های تحقق هدف اشتغال زایی توسط دولت ایجاد زیر بناها و بستر مناسب برای ایجاد فعالیت های سرمایه گذاری است وخوشحالیم که امروز این زیربناها فراهم تر از گذشته است.

وی تصریح کرد : در گذشته سرمایه گذاران نیاز به اطلسی برای دسترسی به اطلاعات ملی زمین شناسی به صورت عمومی و شناسایی پتانسیل‌های معدنی و نیز نقشه هایی برای پایین آوردن ریسک سرمایه گذاری داشتند و هرچه جلوتر رفتیم این نیاز را رفع کنیم و درک صحیح از ماهیت و منشا و چگونگی توزیع مواد معدنی و پراکندگی آن درسطح کشور یکی از نیازهای اولیه است .

شریعتمداری با بیان اینکه برای توسعه فعالیت های معدنی باید اطلاعات دقیقی از ماهیت و منشا مواد معدنی داشته باشیم و این هدف با تهیه نقشه پتانسیل اکتشاف با دقتی بیش از ده برابر فراهم است افزود: این یک زیر بناست و برای تحقق اهدافی بالاتر باید زمینه های سرمایه گذاری در حوزه‌های تامین مالی طرح‌ها و پروژه ها و زمینه های سرمایه گذاری در فضای کسب و کار و بهبود آن برای فعالیت های پر ریسک بلند مدت به گونه ای که سرمایه گذار داخلی و خارجی احساس امنیت کند، فراهم شود.

وی تصریح کرد: برای سرمایه گذاری پر ریسک این زیر بناها لازم است اما به تنهایی کافی نیست و یکی از زیر بناها دسترسی به ماشین آلات و امکانات فنی مناسب برای تحقق اهداف معدنی در حوزه اکتشاف و استخراج است.

وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت یاد آور شد : امیدواریم با همکاری نظام بانکی و نظام تامین مالی و دسترسی به منابع بودجه عمومی که به صورت اهرمی در پرداخت بخشی از سود تسهیلات اعطایی فعالیت های معدنی (مخصوصا فعالیت هایی که دارای ریسک نسبت به سایر فعایتها هستند، مورد استفاده قرار می گیرند) بتوانیم با قوت بیشتری فعالیت کنیم و آنرا پی جویی و پیگیری می کنیم.

وی با اشاره به شناسایی 400 منطقه امید بخش در حوزه معدن گفت : این یک خبر امید بخش برای فعالیت های معدنی است و امید بخش تر اینکه بقیه بخش ها در اختیار سایر استانها قرار می گیرد تا فعالیت های گسترده تر در سطوح دیگر مورداستفاده قرا بگیرد .

شریعتمداری با بیان اینکه کشف 1.5 میلیارد تن ذخایر جدید فلزی و 3 میلیارد تن ظرفیت جدید فلزی که در در پهنه های گوناگون در دست بررسی است خبر امید بخشی برای آینده فعالیت های فلزی است یا آور شد : به کار گیری روشهای نوین به جای روشهای منسوخ سنتی گذشته که کار آمدی کمتری دارند مورد توجه بوده است و منشا خدمات خوبی در آینده در حوزه فعالیتهای معدنی خواهد شد.

منبع: شاتا