معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

فلزات استراتژیک که بعضا فلزات خاکی کمیاب نیز در دسته این مواد قرار می گیرند، درزندگی ما و در قرن 21 نقش مهمی را ایفا می کنند و توسعه بسیاری از صنایع به آنها وابسته است.

به گزارش معدن24، صنعت الکترونیک، موبایل و انرژی، صنایعی هستند که توسعه آنها به استفاده از این فلزات استراتژیک وابسته است.

فلزات استراتژیک شامل عناصر خاکی کمیاب و همچنین فلزات ویژه مورد استفاده در LED ها، آهن رباها، موتورهای الکتریکی و سنسور است.

همچنین در بسیاری از قطعات دیگر همانند گوشی های هوشمند، صفحه نمایش مسطح و اتومبیل این فلزات کاربرد دارند.

در حال حاضر این عناصر در حال تبدیل شدن به سرمایه های فیزیکی کشورها هستند که می توان آنها را در انبار ذخیره کرد.

جدول زیر نام، نماد شیمیایی، قیمت های مزایده ای و نیز قیمت های فروش این فلزات را نشان می دهد.

 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۹/۱۶                                                                 منبع : پایگاه تحلیلی خبری معدن24