معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

تولید سرب، روی و مس پرو در ماه اکتبر افزایش یافت.

ه گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) به نقل از مجله متال بولتن میزان تولید سرب ، روی و مس پرو در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
میزان تولید مس پرو در ماه اکتبر با 32.3 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 158 هزار و 855 تن رسید.
همچنین تولید مس این کشور از ابتدای سال 2015 تا ماه اکتبر با 18.1 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 1.36 میلیون تن رسید.
این افزایش تولید ناشی از بهبود عملکرد شرکت آنتامینا ، یکی از تولیدکنندگان بزرگ مس پرو، در نیمه دوم سال اعلام شده است.رشد تولید مس آنتامینا از ابتدای سال تا ماه اکتبر 9.5 درصد بوده که جمعا به 332 هزار و 712 تن رسید.

بر اساس ارقام اعلام شده از سوی وزارت معدن و انرژی پرو، تولید روی در این کشور در ماه اکتبر با افزایش 10.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 123 هزار و 868 تن رسید.
همچنین از ابتدای سال تا ماه اکتبر میزان تولید روی این کشور 1.19 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10.4 درصد افزایش داشته است.
معدن آنتامینا از ابتدای سال 2015 تا ماه اکتبر 250 هزار و 621 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14.5 درصد افزایش داشته است.
تولید سرب این کشور در ماه اکتبر با 10.6 درصد افزایش  نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 26 هزار و 179 تن رسید.
میزان تولید سرب پرو از ابتدای سال 2015 تا ماه اکتبر نیز با رشد 14.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 257 هزار و 264 تن رسید.

 

تاریخ انتشار:                                                                        منبع: پورتال سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرانی (ایمیدرو)

۱۳۹۴/۰۹/۱۸