معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

در حاشیه چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و صربستان ، مهندس نعمت زاده وزیر صنعت،معدن وتجارت و راسیم لیائیچ وزیرتجارت، گردشگری و ارتباطات صربستان 3 یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.به گزارش شاتا، این سه یادداشت تفاهم در زمینه همکاری های اقتصادی در بازار های ثالث  در زمینه های فنی و مهندسی و تبادل کالا ، همکاری در زمینه مشارکت و تامین مالی بخشهای عمومی و خصوصی دو کشور و نیز امضای یادداشت تفاهمی در زمینه های مالی و بانکی ، همکاریهای نانو تکنولوژی ، حمل و نقل ،‌کشاورزی ، معدن و انرژی ، تجارت ، صنعت ، سرمایه گذاری و گردشگری و امور ورزشی و اجتماعی بود که  به امضای دو طرف رسید .

 

به گزارش شاتا، این سه یادداشت تفاهم در زمینه همکاری های اقتصادی در بازار های ثالث  در زمینه های فنی و مهندسی و تبادل کالا ، همکاری در زمینه مشارکت و تامین مالی بخشهای عمومی و خصوصی دو کشور و نیز امضای یادداشت تفاهمی در زمینه های مالی و بانکی ، همکاریهای نانو تکنولوژی ، حمل و نقل ،‌کشاورزی ، معدن و انرژی ، تجارت ، صنعت ، سرمایه گذاری و گردشگری و امور ورزشی و اجتماعی بود که  به امضای دو طرف رسید .

تاریخ انتشار:                                                                 منبع خبر: وزارت صنعت، معدن و تجارت

94/09/17