معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

میزان تولید کنسانتره مس شرکت ملی صنایع مس ایران در آبان ماه سال جاری 37 درصد افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی صنایع مس ایران شامل مس سرچشمه، مس سونگون و مس میدوک در آبان ماه ، 89 هزار و 271 تن کنسانتره مس تولید کردند. این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 65 هزار و 137 تن بود. میزان تولید این شرکت ها در 8 ماهه امسال به 626 هزار و 130 تن رسید که در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه سال گذشته (523 هزار و 598 تن)، 20 درصد افزایش نشان می دهد.
در آبان ماه امسال، شرکت های مس سرچشمه و مس میدوک، 20 هزار و 369 تن «مس آند» تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (19 هزار و 260 تن)، 6 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین این شرکت ها از ابتدای فروردین تا پایان آبان،  158 هزار و 180 تن مس آند تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 156 هزار و 993 تن بود که در مقایسه با رقم 8 ماهه پارسال، یک درصد رشد نشان می دهد. میزان تولید «مس کاتد» نیز از سوی این شرکت ها به 12 هزار و 768 تن رسید که در مقایسه با آمار مدت مشابه سال 93 (15 هزار و 512 تن)، حاکی از کاهش 18 درصدی است و مقایسه آمار 8 ماهه (122 هزار و 838 تن) نیز حاکی از کاهش 5 درصدی تولید مس کاتد نسبت به مدت مشابه سال 93 (129 هزار و 369 تن) است
مجتمع های مس سرچشمه و مس سونگون در آبان ماه با 46 درصد رشد، 855 تن «مولیبدن» تولید کردند. این در حالی است که این رقم در آبان سال گذشته، 584 تن بود. میزان تولید 8 ماهه نیز 4 هزار و 717 تن بود. اما این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 4 هزار و 301 تن بود که 9.7 درصد افزایش نشان می دهد.
3 مجتمع مس سرچشمه، مس سونگون و مس میدوک در آبان ماه، 4 میلیون و 96 هزار و 250 تن «سنگ سولفیدی» تولید کردند که نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال گذشته (3 میلیون و 69 هزار و 608 تن)، 33 درصد افزایش نشان می دهد. شرکت های مذکور طی 8 ماهه امسال 28 میلیون و 962 هزار و 135 تن سنگ سولفیدی تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته 24 میلیون و 120 هزار و 159 تن بود که نشان دهنده افزایش 20 درصد تولید این محصول است.

 

تاریخ انتشار:                                                                                            منبع خبر: پورتال سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

۱۳۹۴/۱۰/۱۲