معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

سنگی قابل اشتعال و اورگانیک که با میلیون ها سال تحمل فشار و حرارت زیاد، از بقایای گیاهان به وجود آمده است.
این ماده معدنی هم به صورت زیر زمینی قابل استخراج است و هم به صورت سطحی؛ اگر عمق ذخیره زغال، از 200 فوت (61 متر) کمتر باشد، می توان به روش سطحی آن را استخراج کرد که بنابر داده های اطلس معدن، این روش هزینه های کمتر و تخریب زیست محیطی بیشتری را به همراه دارد.