معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

به گزارش ماین نیوز، جعفر طاهری افزود: این موزه در زمینی به مساحت 10 هزار مترمربع با زیربنای هزار و 750 مترمربع در مشهد 95 درصد پیشرفت اجرایی دارد.

وی ادامه داد: در صورت تخصیص به موقع اعتبارات به میزان 20 میلیارد ریال نخستین پارک موزه علوم زمین و بزرگترین موزه علوم زمین کشور سال آینده در مشهد به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق در ادامه گفت: ایران بهشت زمین شناسان جهان است زیرا بخاطر فقدان پوشش گیاهی بالا، عوارض زمین شناسی آن در معرض دید قرار دارد لذا باید امکان بازدید این قابلیتها توسط مردم ایران فراهم شود.

وی افزود: پارک موزه علوم زمین در مشهد شامل محوطه های تخصصی و فضای مسقف است که در محوطه ها سه پارک تخصصی پیش بینی شده تا بازدیدکنندگان در جریان کامل اقدامات کارشناسان زمین شناسی و اکتشافات معدنی قرار گیرند.

طاهری ادامه داد: در فضای مسقف این موزه نیز جلوه های زمین شناسی در تخصصهای مختلف وجود دارد و در انتهای این فضا تونلی شبیه سازی از معدن زغال سنگ قرار گرفته است.

وی با اشاره به دیگر پروژه در دست انجام این نهاد گفت: انبار زیرسطحی نگهداری نمونه های حاصل از بررسیهای زمین شناسی و اکتشافی نیز با زیربنای هزار و 200 مترمربع در دست اجراست.

مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق

افزود: سامانه آرشیو مستندات علوم زمین با گنجایش 50 هزار نمونه سنگ، کانی، فسیل و بارگذاری 14 هزار نمونه در آن و ثبت 17 هزار و 110 رکورد رایانه ای کامل نیز توسط این مرکز ایجاد شده است.

وی گفت: بخش عمده ای از دانش زمین شناسی ایران در منطقه خراسان شکل گرفته لذا نیازمند توجه مسئولان به لحاظ تخصیص اعتبارات بیشتر برای بهره گیری مطلوب از این دانش هستیم.