معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

آخرین پیش بینی انجمن جهانی فولاد در روز چهارشنبه در مورد مصرف فولاد نشان داد که در سال 2016 تقاضای جهانی برای فولاد 8 , 0 درصد کاهش می یابد اما در اغلب بازارها به غیر از چین در سال 2017 رشد خواهد داشت .

مصرف فولاد در سال 2016 در چین 645 میلیون تن ، آمریکا 98 میلیون تن ، هند 83 میلیون تن ، ژاپن 64 میلیون تن ، کره جنوبی 56 میلیون تن ، روسیه 35 میلیون تن ، آلمان 39 میلیون تن ، ترکیه 35 میلیون تن ، مکزیک 25 میلیون تن و برزیل 19 میلیون تن می باشد . 

مصرف فولاد در سال 2017 در چین 626 میلیون تن با کاهشی منفی 3 درصد ، در آمریکا 101 میلیون تن با افزایشی مثبت 2 درصد ، در هند 88 میلیون تن معادل رشدی مثبت 5 درصد ، در ژاپن 63 میلیون تن برابر با منفی 1 درصد کاهش ، در کره جنوبی 56 میلیون تن معادل 2 دهم درصد رشد ، در روسیه 37 میلیون تن یعنی حدود مثبت 4 درصد افزایش ، در آلمان 39 میلیون تن معادل مثبت 1 درصد رشد ، در ترکیه 36 میلیون تن برابر با مثبت 3 درصد افزایش ، در مکزیک 26 میلیون تن یعنی رشدی مثبت 4 درصدی و در برزیل 20 میلیون تن برابر با افزایشی مثبت 3 درصد خواهد بود .

لازم به ذکر است که این کشورها ده مصرف کننده بزرگ فولاد در سال 2015 بوده اند .

منبع : پایگاه تحلیلی خبری معدن24                                                                                        تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱/۲۸