معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

به گزارش معدن نامه، در این شماره به آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص برگزاری ایران کامین 2017 پرداخته شده است. همچنین در گزارشی تحلیلی کارنامه مهدی کرباسیان در ایمیدرو مورد بررسی قرار گرفته و او مرد کنسرسیوم سازی در معادن ایران لقب گرفته است.

لینک کامل مطالب این شماره را تا دقایقی دیگر در اینجا بخوانید.

آیا بخش های خصوصی برای توسعه معادن باز هم متحد می شوند؟

مرد کنسریوم ساز

....

شمارش معکوس برای برگزاری بزرگترین رخداد معدنی ایران

بزرگان معدن دنیا در ایران کان مین 2017

http://www.madannameh.com/fullcontent/Persian/3697