معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

وزیر صنعت، معدن و تجارت در سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی تاکید کرد:

توجه به افزایش سهم منابع انسانی در افزایش تولید ناخالص داخلی ازمهمترین سیاستهای دولت دوازدهم / سرمایه دانش و نیروی انسانی مهمتر از سرمایه های تولید است

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد : توجه به توسعه منابع انسانی و افزایش سهم ونقش آن در افزایش تولید ناخالص داخلی و ایجاد ارزش افزوده ازمهمترین سیاستهای دولت دوازدهم است.
 توجه به افزایش سهم منابع انسانی در افزایش تولید ناخالص داخلی ازمهمترین سیاستهای دولت دوازدهم / سرمایه دانش و نیروی انسانی مهمتر از سرمایه های تولید است

به گزارش شاتا محمد شریعتمداری در سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی افزود : توجه به موضوع مهارت و افزایش بهره وری نیروی انسانی، دیگرمسوولیت اجتماعی یک بنگاه نیست بلکه یک الزام و اجبار است و نادیده گرفتن آن ضررهای جبران ناپذیری دارد.
 وی تصریح کرد : اقتصاد مقاومتی طی سالهای اخیر مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری بوده و از مهمترین عواملی که موجبات تاب آوری اقتصاد است، تکیه  بر مغز و دانش و اندیشه ایرانی است و امیدوارم با جدی گرفتن حضور متولیان منابع انسانی در بنگاهها و ساختار اداری سازمانها در آینده نزدیک شاهد توجه ویژه به این امر مهم باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد : سرمایه های انسانی متنوع و متغیر هستند و بخشی از دارایی های اساسی به شمار می روند و رشد و تعالی هر سازمان به آنها  متکی است.

وی افزود : موضوع منابع انسانی ازمهمترین مسائلی است که باید در کشور به آن توجه ویژه داشته باشیم  و سرمایه نیروی انسانی امروز و هر روز در ایران و در همه جا از همه سرمایه ها مهمتر است چرا که  سرمایه های فیزیکی دیگر نظیر پول، تجهیزات  فیزیکی و امکانات دیگری که در کشور برای توسعه به کار می گیریم در ید قدرت بنگاهها ،کشورها و دولتها و متاثر از بسیاری از عوامل درون زا وبرون زاست .
وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت ادامه داد : سرمایه های انسانی، سرمایه های بسیار مهم و متنوعی هستند که با انسانها جابجا می شوند و در اختیار ما قرار نمی گیرند و این  حوزه،  بخشی از دارایی اساسی ماست و رشد و توسعه بنگاه و سازمان و کشور متکی به آن است اما خوشبختانه یا متاسفانه تحت کنترل ما نیست مگر با قوانینی که علم مدیریت به ما گفته و تجربه در طول دوران به ما ثابت کرده است.
وی ادامه داد : این سرمایه انسانی متاثر از بسیاری از عوامل دیگرهم نیست در حالی که سایر سرمایه ها متاثر از عوامل متعددی هستند  و تغییرات  بر آنها تاثیرات  جدی ایجاد می کند اما  در مورد سرمایه  انسانی اگر فاجعه ای درجامعه رخ ندهد به طور طبیعی وضع رشد آن متناسب با رشد سرمایه انسانی موثر از عوامل موثر در این امر رشد فزاینده خواهد بود اما آهنگ رشد آن بستگی به سیاست گذاری و اراده و توجه  سیاستگذاران و مدیران  است که این  آهنگ را سریعتر یا کند ترکند.

لزوم توجه به مهارت ها و به کارگیری جوانان متخصص و متعهد 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد : کم توجهی به سهم منابع انسانی در رشد اقتصادی اثربخشی پایداری ندارد و با توجه به معضل بیکاری در کشور و افزایش تحصیلات آکادمیک ، توجه هرچه بیشتر به مهارت و به کارگیری جوانان متخصص و متعهد ضروری است.
محمد شریعتمداری با بیان اینکه همه تلاش ما این است که از اقتصاد تک محصولی متکی به نفت خارج شویم  و به سمت تولید سایر کالاها و خدمات برویم افزود :  همه تلاش ما این است که اقتصاد را از تک محصولی بودن نجات دهیم و برای این منظور باید قدمها را با سرعت بیشتر در توسعه منابع انسانی قدم برداریم .
وی اظهار کرد :  یکی از که مهمترین عواملی که باید بر آن تکیه کنیم  موضوع توسعه منابع اسانی است و باید به این  نتیجه برسیم که سرمایه دانش و نیروی انسانی مهمتر از سرمایه های تولید است و باید حفظ و ارتقای آن همت ما باشد . 
وی با بیان اینکه همسویی وهم قدمی در حوزه منابع انسانی و بکارگیری توانها و هم جهت شدن اندیشه ها در خدمت مردم مهم است افزود : مساله ای که در کشورکمتر بدان توجه شده این است که سهم سرمایه انسانی درثروت آفرینی  کشورهای توسعه یافته  به 67 درصد رسیده و سهم منابع طبیعی و  فیزیکی در حدود 33 درصد است و این در حالی است که امروز تولید ما منبع محور است و غالب تولیدات بر منابع طبیعی متکی است و این یک فاجعه است.
وی یادآور شد : در حوزه صنایع دانش بینان و صنایع  نوین در ایدرو و در بعضی شاخه های مهم حوزه فناوری مثل اینترنت اشیا قدمهایی برداشته شده بود و دروزارت صنعت ،‌معدن و تجارت کارگروه های مختلفی مثل لوازم الکترونیک ،‌ فولادی و فلزی و کانی غیر فلزی داریم اما برای این مفهوم مهم که تکیه بر دانش و نرم افزار دارد بخش و کارگروه مشخصی وجود نداشت واین نشان می دهد به این موضوع مهم توجه نداریم و گامهایمان در این زمینه پراکنده است و باید توجه ویژه به این امر داشته باشیم.
وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت تاکید کرد : رشد اقتصادی موضوع مهمی است و تاثیر اساسی در اقتصاد و زندگی مردم دارد و از شاخص های مهم توسعه کشورهاست اما اثر بخشی رشد اقتصادی بستگی تام و تمام به پایداری آن دارد و با بالا و پایین شدن این رشد تاثیر بر اقتصاد ملی و سایر شوون زندگی به شدت محدود خواهد بود .

پرورش نیروی انسانی یکی ازمهمترین عوامل پایدار سازی رشد اقتصادی و تاب آوری اقتصاد ایران 

وی یادآور شد : آن عنصری که پایداری رشد اقتصادی را در دوران طولانی به ثبات می رساند نیروی انسانی متفکر است و پرورش نیروی انسانی یکی ازمهمترین عوامل پایدار سازی و مقاوم سازی رشد اقتصادی و تاب آوری اقتصاد ایران به شمارمی رود .
وی با بیان اینکه آنچه که کشورها را می سازد نه فقط تجهیزات و تکنولوژی که انسانهای توسعه یافته و دارای دانش هستند گفت : ما چهارمین تولید کننده مهندس در جهانیم و یکی ازکشورهایی هستیم که از نیروی جوان و تحصیل کرده برخورداریم  و این مورد آهنگ رشد قابل ملاحظه ای داشته اما تنها تحصیلات آکادمیک در حل مشکل بیکاری کافی نیست .
شریعتمداری ادامه داد : ما باید با توجه به  موضوع مهارت و زبده کردن نیروی انسانی و برای ریشه کن شدن معضل بیکاری ،  بر موضوع منابع انسانی تتوجه ویژه ای داشته باشیم.
شریعتمداری افزود : اگر اتکای ما بر دانش و توانایی فکری نیروی انسانی فعال در کشوربیشتر بود و سهم آن را درتولید داخلی ارتقا می دادیم اتکای ما به منابع طبیعی محدود تر،  محیط زیست سالمتر و شرایط زندگی آسانتر بود وهم اقتصاد کشور پایدار تر اداره می شد.

خبرنگار : منصوره قنبری