معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

انتظار می رود شرکت معدنی واله برزیل سال 2017 تا 365 میلیون تن سنگ آهن تولید کند و برای سال 2018 نیز برآورد شده تولید آن به 390 میلیون تن برسد.

همچنین برای سال های 2019 تا 2022 نیز تولید سنگ آهن این شرکت بزرگ تا 400 میلیون تن برآورد شده است.

از طرفی این شرکت پیش بینی قیمت سنگ آهن برای سال آینده را بین 55 تا 65 دلار هر تن فوب اعلام کرده  معتقد است دلیل خاصی برای تغییر قیمت جدی نمی بیند.