معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

طلای خاکستری را دریابیم

حجت حاج حسنی - مدیر امور آب تیران و کرون اصفهان: از دیدگاه بحران آب، نخستین بحثی که درباره استفاده از منابع آبی برای صنایع مختلف از جمله صنایع آب‌بر وجود دارد اینکه به جای انتقال آب بهتر است برای صنایع از پساب استفاده شود.

در واقع ما باید یاد بگیریم این طلای خاکستری(پساب) را تصفیه کرده و به مصرف صنایع برسانیم زیرا به این شکل خبری از آسیب حاصل از آلودگی‌های ناشی از پساب‌ها به منطقه و محیط‌زیست نخواهد بود. ما در ایران با کمبود آب خام روبه‌رو هستیم و باید تدبیری برای تامین نیاز این صنایع به منابع آبی بیندیشیم. در مقابل این موضوع، می‌توان به صنایعی در جهان اشاره کرد که به شکل ۱۰۰درصد آب پساب یا فاضلاب را تصفیه کرده و فضولات را پِرِس و خشک می‌کنند، آب را به شکل ۱۰۰درصد در صنایع مورد استفاده قرار می‌دهند و هیچ فاضلابی ندارند. در واقع این صنایع، آبی که برای شرب و بهداشت استفاده می‌کنند را به شکل ۱۰۰درصد در صنایع به کار می‌برند. پس بهتر است ما نیز در ایران برای صنایع خود به همین سمت حرکت کنیم و شهرهای بزرگ کشور با تصفیه کردن آب و فاضلاب، آن را به مصرف صنعت برسانند تا صنعت مصرف آب خام کمتری داشته باشد. در این راستا نخستین حرکت این است که آب خام و چاه نباید به استفاده صنایع برسد. 
اکنون طرح‌هایی مبنی بر انتقال آب برای صنایع معدنی کشور مطرح شده است به این شکل که از جنوب کشور آب را برای واحدهای صنعتی معدنی به ایران مرکزی و نقاطی از این دست انتقال دهند. برای این کار باید در ابتدا آب تصفیه شود زیرا نمی‌توان آن را بدون تصفیه کردن و به شکل کامل به منطقه پمپاژ کرد و به‌شکل مستقیم در صنعت مورد استفاده قرار داد چراکه زیر املاح زیادی دارد. 
زمانی‌که این آب تصفیه شد، پسابی از آن باقی می‌ماند که باید به محیط دریا بازگردانده شود. این اقدام روی اکوسیستم دریا اثرگذار خواهد بود زیرا با وارد کردن این پساب به محیط اولیه، میزان املاح و شوری آب تغییر می‌کند و باعث از بین رفتن اکوسیستم می‌شود. در نهایت واحدهای صنایع معدنی از نظر اصول کارشناسی باید در مناطقی ساخته و راه‌اندازی شوند که دارای منابع آبی فراوان باشند. در این میان مناطق جنوبی کشور می‌توانند بهترین گزینه باشند.

منبع: صمت