معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

رئیس خانه معدن ایران پیشنهاد کرد:

رئیس خانه معدن ایران معتقد است: دولت‌ها موظف‌اند برای توسعه بخش خصوصی ظرفیت‌سازی کنند و این کار در شرایطی که حدود 80 درصد اقتصاد ایران کاملاً دولتی است، نیازمند ایجاد شرایط و زمینه‌هایی است که به خروج دولت از تصدی‌گری منجر شود.
واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی برای بلندمدت

به گزارش روابط عمومی خانه معدن ایران، محمدرضا بهرامن افزود: در ایران به‌واسطه اینکه 75 تا 80 درصد اقتصاد کشور کاملاً دولتی است، زمینه و فرصتی برای خصوصی‌سازی اقتصاد با توسعه فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد و مستلزم این است که ابتدا تصدی‌گری دولت بر اقتصاد کاهش یابد.

رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه دولت تا ابد نمی‌تواند تصدی‌گری‌های خود را حفظ کند و این بار سنگین را به دوش بکشد، تصریح کرد: تصدی‌گری کار دولت‌ها نیست و جز به‌صورت درصدی در صنایع استراتژیک، آن‌هم برای کنترل سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های خود نباید وارد مقوله تصدی‌گری شوند بلکه باید به سمت سیاست‌گذاری بروند.

بهرامن با تاکید بر اینکه دولت باید بنگاه‌داری را رها کند، اظهار کرد: در این صورت اگر دولت تمرکز خود را بر تدوین سیاست‌گذاری‌ها بگذارد، نگرانی خاصی برای توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت و با استفاده از معافیت‌های تشویقی، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی وارد ریل توسعه خواهند شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در زمینه خروج دولت از تصدی‌گری در حوزه اقتصاد نیز گفت: در این مسیر یکی از مواردی که مطرح می‌شود این است که به‌جای واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، مدیریت آن دوره‌های بلندمدت 10 تا 30 ساله واگذار شود و مانند فرایند اجاره به‌شرط تملیک، به‌مرور زمان این بنگاه‌ها خصوصی شوند.

بهرامن با تاکید بر اینکه باید تعاریف و نگاه‌های خود را در مقوله خصوصی‌سازی عوض کنیم، اظهار کرد: بر اساس شرایط، باید واگذاری با مزایده‌ها را به واگذاری بر اساس توافق تبدیل کنیم و بازی برد- برد را مدنظر داشته باشیم تا به نتیجه مطلوب برسیم نه اینکه یک بنگاه دولتی را به بالاترین قیمت به هرکسی واگذار کنیم و وقتی واگذاری با شکست مواجه شد در پی استرداد آن به دولت باشیم.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران