معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

TFe چقدر است ؟
FeO چه اندازه است ؟
S چقدر؟
P چقدر ؟
در بعضي مواقع هم مي پرسند سيليس رو چنده ؟
- س : هر كدام از اين مقادير چيست از كجا آمده اصلاً چه فرقي مي كند كه TFe دو سه واحد كم و زياد گردد ؟
- ج : هر واحد ده هزار تومان
- س : عجب ! چرا آخه ؟
- ج : خب ديگه مشتريهاي ما اين جوري ميگن
- س : مشتريهاي شما كي هستند ( البته اگر فضولي نباشد ) ؟
- ج : ما صادرات داريم به چين
- س : پس مشتري شما چيني هستند . چه خوب صادرات هم داريد ؟
- ج : بله - به ما گفتند كه اگر FeO زير 12 باشد هماتيت و اگر بالا باشد مگنتيت
- س : از 12 بالاتر تا چند مثلاً ؟ 17– 19 – 25 – 30 – 35 تا 70 جا دارد؟
- س : چه جالب – در مورد S و P چي ؟
- ج : بله 0.1 باشند خوبه

اينها نمونه اي از محاوره اي است كه تقريباً با تلفن با خيلي از خريداران و فروشندگان دارم ولي جالب اينكه خسته نمي شوم و شروع مي كنم به توضيح دادن كه :
- TFe ممكن است شامل كليه آهنهاي موجود از قبيل مگنتيت – هماتيت – آپاتيت – اولوژيست و كربنات آهن وسولفات آهن و غيره باشد
- بنابراين تا اينجا مشخص مي گردد كه سنگ آهن داريم
FeO : كساني كه اندك اطلاعاتي در خصوص سنگ آهن داشته باشند مي دانند كه FeO در طبيعت يافت نمي شود . علاوه بر آن بدليل پايداري و پتانسيلي كه دارا مي باشد، براي احياء آن به انرژي بالاتري نياز است ( از نظر تئوري ) ولي زمانيكه نتايج آناليز يك آزمايش را مطالعه مي نماييم با موضوع جالبي برخورد مي نماييم ((FeO ))
سوال اينجاست اگر FeO در طبيعت وجود خارجي ندارد پس چرا در آناليز سنگ آهن آنرا اندازه گيري مي كنند ؟
پاسخ اينست كه براي اندازه گيري مقدار مگنتيت و هماتيت موجود در سنگ آهن از اندازه گيري FeO سود مي بريم و يا اينكه به قولي مگنتيت را تركيب FeO و Fe2O3 مي نامنند

بطور كلي بالاترين مقدار اكسيد آهن اندازه گيري 31/04مي باشد و عدد بالاتر از اين در سنگ آهن قابل قبول نيست و بخاطر همين آناليز سنگ آهن مورد بررسي قرار مي گيرد . در حالت كلي اندازه گيري مقادير نوع مختلف آهن موجود در سنگ آهن (مگنت و هماتيت)قابل اندازه گيري از روشهاي معمول آزمايشگاهي نيست ولي مي توان از محاسبه مقدار FeO و TF درصد بقيه مقادير آهن چون Fe3O4 و Fe2O3 را از طريق محاسبه بدست آورد .
.محاسبه مقدار آن به روش ذيل مي باشد:
مگنتيت % Fe3O4=232/72*%FeO

هماتيت % Fe2O3=(%TFe-168/232*%Fe3O4)*160/112
وزن ملكولي FeO=72
وزن ملكولي Fe2=112
وزن ملكولي Fe2O3=160
وزن ملكولي Fe3O4=232
وزن ملكولي Fe3=168
حال اگر بخواهيم واقعاً ماهيت سنگ آهن را بدانيم كافي است كه چند محاسبه كوچك انجام دهيم:
درچه اكسيداسيون سنگ آهن :ReTio=TFe/FeO
از اين فرمول مي توان دقيق تر پي به ماهيت مگنتيت يا هماتيت بودن سنگ آهن برد . بر اين اساس مي توان مبني را عدد 7 گذاشت و به ازاء كمتر از 7 ماهيت مگنتيتي و بزرگتر از 10 هماتيتي . و بين 7 و 10 مگنت هماتيت است.
با توجه به جدول آناليز ذيل خواهيم ديد با توجه به هماتيت بودن سنگ2,3sample، با وجود مقدار قابل توجه Fe3O4 كه دارد جذب آهن ربا مي گردد در حالي كه مگنتيت نيست .

Sam8 Sam7 Sam6 Sam5 Sam4 Sam3 Sam2 Sam 1 Unit Test
60.93 62.61 68.21 64.07 68.02 64.53 64.92 63.46 % TFe Chemical Composition
13.03 14.87 11.62 17.94 13.17 4.61 6.30 9.22 % FeO
41.986 47.914 37.442 57.807 42.437 14.437 20.3 29.709 % (232/72)*%FeO Fe3O4
43.61 39.88 58.71 31.73 53.27 76.82 71.74 59.92 % ((%TFe)-(168/232)*Fe3O4%)*(160/112) Fe2O3
4.68 4.21 5.87 3.57 5.16 14 10.30 6.88 % TFe/FeO

Retio

مقدار P ( فسفر ) كه يكي از مزاحمان فولاد سازي است و موجب شكستگي فولاد ميگردد و تا حد امكان مي بايست آن را حذف كرد كه با توجه به ماهيت معادن چادرملو مقدار اين عنصر در معادن چادرملو قابل توجه است يعني در حد %1 كه با توجه به تغليظ و فراوري كنستانتره اين مقدار تا حد 0.055 تقليل پيدا مي كند و قابل قبول فولاد سازان است .
مقدار S ( گوگرد ) مجددا همانند فسفر مزاحم فولاد سازان است با اين تفاوت كه موجب نرم شدن فولاد مي گردد . مي بايست آن را حذف كرد با توجه به شكل كانسار معدن گل گهر اين عنصر در گل گهر به ميزان زيادي است يعني 0.9%كه در انجا سنگ آهن تغليظ و گوگرد زدايي مي گردد .
سيليس (SiO2 ) كه مزاحم هزينه بر فولاد است كه مي توان گفت پر هزينه ترين عنصر مزاحم آهن است كه به صورت مذاب و سرباره همراه با مقدار زيادي آهن مي بايست از پاتيل ذوب به بيرون ريخت .
حال با توجه به اين اطلاعات كم ولي قابل قبول آيا مي توان آناليز را ديد و در مورد آن قضاوت نمود ؟