معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

تاریخ شروع:
                       سه شنبه 99/03/20 (06/09/2020)
تاریخ پایان:
                       جمعه 99/03/23 (06/12/2020)
نوع نمایشگاه:
                       بین المللی 
وب سایت:
                       isfahanisf.ir
تلفن:
                       03132603006
فکس:
                       03132603006

محل برگزاری:

                       نمایشگاه بین المللی اصفهان
آدرس: 

                       اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

تو ضیحات: 

                       نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان 99 شانزدهمین دوره، در تاریخ 20 الی 23 خرداد ماه 99 برگزار می شود.

نمایشگاه اصفهان