معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

در اين بخش واژه هاي مستعمل و بعبارتي اصطلاحات انگليسي و کلمات کاريردي در اعتبارات اسنادي و همچنين معاملات بين الملل را با هم مرور نموده و بدين طريق با شناخت اين واژه ها هر چه بيشتر و بهتر در اين راه گام بر داريم .

طرفين درگير و ساير افراد و موسساتيکه در اين فرايند همکاري دارند :
• خريدار کالا Buyer
• فروشنده Seller
• بانک خريدار Opening Bank
• بانک فروشنده Advising Bank
• بانک پوشش دهنده اعتبار Covering Bank
• بانک معامله کننده اسناد Negotiating Bank
• شرکت حمل کننده کالا Shipping Compny
• شرکت بيمه کننده کالا Insurance Company
• متقاضي اعتبار Applicant
• باز کننده اعتبار Opener
• وارد کننده Importer
• سفارش دهنده Orderer
• ذينفع کالا Beneficiary
• صادر کننده Exporter
• سازنده کالا Manufacturer
• تهيه کننده کالا Supplier
• بانک باز کننده ا Opening Bank
• بانک صادر کننده اعتبار Issuing Bank
• بانک خريدار Buyer,s Bank
• بانک محلي Local bank
• بانک ابلاغ کننده Advising / Notifying Bank
• بانک پرداخت کننده وجه اعتبار Paying bank
• بانک تائيد کننده اعتبار Confirming Bank
• نمايندگان شرکت حمل Forwarding Agents

اصطلاحات در اسناد اعتباري

اسناد اصلي حمل :
• سياهه Invoice
• بارنامه Bill Of Lading
• گواهي مبدا Certificate Of origin
• گواهي بيمه Certificate of Insurance

اسناد فرعي / درجه دوم :
• صورتحساب کرايه حمل Freight Invoice
• گواهي کيفيت کالا Quality Certificate
• گواهي کميت کالا Quantity Certificate
• گواهي ضد عفوني Fumigation Certificate
• گواهي آنالايز Certificate of Analysis
• گواهي بهداشت Health certificate
• گواهي سلامت Sanitary certificate
• گواهي بازرسي کالا Inspection Certificate

اصطلاحات در بارنامه هاي صادره
بارنامه دريائي Ocean Bill of Lading
بارنامه هوائي Air way Bill
بارنامه قطار/ راه آهن Rail Way bill
بارنامه هاي مختلط Combined Bill Of Lading
بارنامه هاي موقت Received for Shipment B/L
بارنامه سراسري Full set Clean B/L
بارنامه متور لنچ Nakhoda Receipt / Lanch Manifest
اسناد قابل معامله Negotiable Document
بارنامه هاي بار زده درکشتي On Board Bill Of Lading
کالاهاي در راه Goods en Rute

اصطلاحات معمول در ظهر نويسي / پشت نويسي اسناد
کالاي اعتبارات اسنادي در واقع بعنوان وثيقه بانک بوده و بعبارتي بارنامه سند اصلي مالکيت کالا ميباشد و زمانيکه خريدار کالا نسبت به واريز / تسويه اسناد واصله از بانک کارگزار اقدام نمايد ( پرداخت بدهي به بانک گشايش کننده ) اسناد واصله که در واقع بنام بانک صادر گرديده ، توسط بانک ظهر نويسي شده و بنام وارد کننده انتقال مييابد و همانطوريکه در مباحث قبلي اشاره شد صاحب کالا نيز با اسناد واريز شده که به امضا و مهر مسئولين بانک ممهور گرديده نسبت به ترخيص کالاي مربوطه از گمرکات کشور اقدام خواهند نمود .

معمولاً بارنامه ها را به سه نوع ظهر نويسي مينمايند :
• پشت نويسي در وجه حامل امضاي سفيد ( Negotiable Bill of Ladin/ Blank endorsement

• ظهر نويسي بنام شخص ( To The Order Of Consignee )

• پشت نويسي بنام بانک باز کننده ( To The Order of Bank X)

نکته مهم و حائز اهميت

به تمامي دوستان علاقمند به فراگيري اعتبارات اسنادي جداً توصيه ميگردد ، حين آموزش هاي فصلي حتماً به اصطلاحات انگليسي ( ترمينالوژي ) عنايت فرموده چرا که فراگيري اين واژه ها در بحث هاي بعدي بطور مستمر تکرار خواهد شد .و در نهايه جهت مزيد اطلاع دوستان عرض ميشود در مکاتبات اعتبارات اسنادي ميبايستي به زبان انگليسي مکاتبه گردد و بعبارتي زبان رسمي اعتبارات اسنادي فقط انگليسي مي باشد.